TAŞINMAZ DEĞERLEME GÜNLERİ

EVA, Harita ve Kadastro Müh. Odası İstanbul Şubesinin düzenlediği Taşınmaz Değerleme Günleri 2009'da konuşmacı olarak yer aldı.

 

Taşınmaz Değerleme Günleri