2017 Eva Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı Ilgaz'da Yapıldı (3-5 Mart)